46 comments

  1. Ek right mein pahnana hai aur ek left mein left wali to sahi hai lekin right wali Mein Ghadi Nahin pehnate tu pagal hai

  2. ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜

Leave a comment

Your email address will not be published.